Montesori program „Srećan Roditelj i Srećno Dete“ - Asocijacija Montessori Srbija - AMS
19011
post-template-default,single,single-post,postid-19011,single-format-standard,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,columns-3,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Montesori program „Srećan Roditelj i Srećno Dete“

„PRAKTiČNI RAD I SAVET“ 1 ½ do 7godina.

„DECA SU OGLEDALO RODITELJA, DOZVOLITE IM DA BUDU SREĆNA“

Kroz  praktičan rad  sa vama i vašim detetom nudimo konkretne savete kako pratiti , usmeriti dete pri radu . Pomažemo  da dete  dostigne svoj pun potencijal u razvoju. Shvatanje prirode razvoja deteta se  zasniva na tvrdnji da ono poseduje urođenu motivaciju za samoizgrađivanjem, koja se objašnjava posedovanjem urođenje šeme integralnog  odnosa sa okruženjem i potrebom deteta za slobodom.

Obezbedite vašem detetu pravilan razvoj uz Montesori metom uzrasta od 1 ½  do 7 godine, u namenski pripremljenoj sredini po meri deteta, sa posebno osmišljenim didaktičkim materijalima koja razvijaju dečje psiho-fizičke sposobnosti.

Svaki zapažen nedostatak u razvoju ili odstupanje od razvojnih normi, disharmoničan razvoj koji karakteriše nesklad u razvoju pojedinih razvojnih područja. To može biti npr. kašnjenje u razvoju motode u podsticajnoj sredini daju detetu priliku da stekne iskustvo koje mu nedostaje, ovlada različitim veštinama potrebnim u svakodnevnom životu  u cilju sticanja samostalnosti, razvoja samopouzdanja. Do normalizacije će dovesti skoncentrisanost na rad.

Primenjujemo Montesori materijale, principe i vežbe kao odgovor na senzitivne periode,kao što su: vežbe praktičnog života, vežbe za podsticanje perceptivnih sposobnosti, vežbe za podsticanje govora, vežbe za matematiku i vežbe za kosmičko vaspitanje. Zahvaljujući ovom sistemu vežbi dete stiče temelje budućeg ponasanja: koncentraciju, usklađenost pokreta, sposobnost slobodnog izbora, odgovornost, red, volju i ustrajnost.

Trajanje programa: 5 dana

Termini dolaska dogovaraju se sa menadžmentom naše kuće.