STARANJE O DECI - Asocijacija Montessori Srbija - AMS
9467
page-template-default,page,page-id-9467,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,columns-3,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Sledimo Potrebe Deteta i Roditelja

  • u dnevnom rasporedu i okolini u slučaju male dece unosimo što manje promena;
  • insistiramo na pravilnom govoru (akcentovanju) i ponašanju;
  • dopuštamo slobodu kretanja unutar enterijera i samim tim omogućavamo sticanje novih iskustava, odnosno činimo sve kako bi se dete razvilo uz urođenu posebnu osetljivost. Time ono dobija temelj za izgradnju skladne stvaralačke fantazije i kasnije jasno predočavanje sopstvenih ideja.

     

Ponuda povremenog čuvanja dece data je u vidu paketa: 50, 100, 300 i 500. Paketi se odnose na broj sati čuvanja dece koje možete rasporediti po vašim željama i potrebama.

babysitting

Ponuda povremenog čuvanja dece data je u vidu paketa: 50, 100, 300 i 500. Paketi se odnose na broj sati čuvanja dece koje možete rasporediti po vašim željama i potrebama.

file_106542_0_100901-nanny-baby

Ponuda povremenog čuvanja dece data je u vidu paketa: 50, 100, 300 i 500. Paketi se odnose na broj sati čuvanja dece koje možete rasporediti po vašim željama i potrebama.

The_Housemaid-002

Ponuda povremenog čuvanja dece data je u vidu paketa: 50, 100, 300 i 500. Paketi se odnose na broj sati čuvanja dece koje možete rasporediti po vašim željama i potrebama.

nanny-doing-crafts-with-kids

Ponuda povremenog čuvanja dece data je u vidu paketa: 50, 100, 300 i 500. Paketi se odnose na broj sati čuvanja dece koje možete rasporediti po vašim željama i potrebama.

50

Ponuda povremenog čuvanja dece data je u vidu paketa: 50, 100, 300 i 500. Paketi se odnose na broj sati čuvanja dece koje možete rasporediti po vašim željama i potrebama.

100

Ponuda povremenog čuvanja dece data je u vidu paketa: 50, 100, 300 i 500. Paketi se odnose na broj sati čuvanja dece koje možete rasporediti po vašim željama i potrebama.

300

Ponuda povremenog čuvanja dece data je u vidu paketa: 50, 100, 300 i 500. Paketi se odnose na broj sati čuvanja dece koje možete rasporediti po vašim željama i potrebama.

500